Boligstøtte

Alle kan søge boligstøtte, men det afhænger af ens indtægt om man er berettiget til støtte.

Her er en Video ang. boligstøtte

Vi henviser til Udbetaling Danmark https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-oversigt.aspx