Affald

I Aalborg kommune skal vi sorterer affaldet !!!

Det er meget vigtigt at du sorterer affaldet korrekt, ellers tømmes containerne ikke.

Restaffald: Husholdnings affald

Pap & papir: Papkasser som skal klappes sammen, avis og reklamer

Plast & metal: Dåser samt plastaffald, ikke flamingo (restaffald)

Affald